Jāņmuiža

Atbrīvo sev dienu, šī visa pilsēta sastāv no pamestām mašīnām, stroikām, stroikām, kas ir savienotas ar apdzīvotām ēkām, pamestu tehnikumu un ar ļoti interesantu sabiedrības krējumu.

Cilvēki