Pamestais baseins

Visi stikli vēl nav izsisti.

Gribi tici, gribi nē, vienā no blakus pamestajām ēkām mētājas atslēgas uz blakus pamesto ofisa ēku.

Cilvēki